ConSouls
 משתמש
 סיסמה
הרשמה | שכחתי סיסמה
מהי קונסולת הדור השמיני הבייתית הראשונה שרכשתם או מתכננים לרכוש?
Wii-U

Xbox One

PlayStation 4

אין תכנון לרכוש אף אחת


אם ברשותך משתמש רשום, אנא התחבר לפני ההצבעה
לקבלת עדכונים, תחרויות, הזמנות לארועים ועוד - הרשמו לעלון שלנו!

שם:       
דוא"ל:    
לא למלא:
         

תרגום מהיר

!בדקו איך אתם יכולים לתרום לאתר

Firefox - מומלץ


     

     

     

שמור אותנו בדלישס!      

תנאי שימוש

אתר "ConSouls" (להלן "האתר") משמש כפורטל משחקים באינטרנט. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלו בקפידה ובעיון, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידים על הסכמתך לתנאים אלו.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם משמש לנשים ולגברים כאחד.

בתקנון זה: "תכנים" - כתבות, סקירות, ביקורות, נתונים, ידיעות, מאמרים, הורדות, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות מפעיל האתר (כהגדרתו להלן) ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר למפעיל זכות שימוש בו.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גרפיים, טקסטים וכל חומר אחר הכלול באתר ו/או הקשור בו (להלן "תכולת האתר") היינו של בעל האתר, יניב לוין. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק , להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ללא קבלת הסכמתו הכתובה מראש של בעל האתר.

כל הכתבות, הביקורות ושאר התכנים שהועלו לאתר ע"י כתבים, חברי צוות או כל משתמש אחר הם חלק מן האתר ובבעלות מנהל האתר.

ConSouls אינו מקושר בשום אופן לאף חברת משחקים. כל הכיתובים, סימני המסחר, דמויות משחקי הוידאו ושאר סוגי עבודות אומנות השונות המוצגות באתר הינם קניינם הבלעדי של בעלייהם החוקיים.

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. תכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצ'ט בו הנך נמצא.

בעל האתר ו/או מי מטעמו רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

בעל האתר לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

בעל האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל בקשר לכך.

בעל האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעיל או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, והמפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

בעל האתר רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. בעל האתר לא יעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.

בעל האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור לאתר צד ג', אינה כוללת את בעל האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בעל האתר אינו צד לכל עסקה כזו, והוא לא ישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו.

פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. בעל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. בעל האתר רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

יש לך את האפשרות, כאשר אתה נרשם לפורום ולאתר, לבחור את שם המשתמש שלך. אנו ממליצים לך לבחור שם הולם, עם חשבון זה הינך עומד להירשם. אתה מסכים לא לתת את הסיסמא שלך לחבר אחר, לשם ההגנה עליך ומסיבות זיהוי באתר ובפורומים. אתה גם מסכים לעולם לא להשתמש בחשבון משתמש אחר לפרסום הודעות או לעיון בפורום. לכל גולש מותר לפתוח חשבון אחד בלבד אלא אם קיבל אישור ממנהל האתר.

אתה מסכים, שתוך השימוש שלך בפורום האתר, אתה לא תפרסם במכוון חומר עם תוכן שקרי, משמיץ, לא מדויק, גס, אנטישמי, בעל כוונות מיניות, מאיים, פולשני לפרטיות הזולת, או כל חומר אחר העובר על חוקי מדינת ישראל. צעדים משפטיים יכולים להינקט נגדיך, אם תעבור על תקנה זו. כמו-כן, אתה מסכים שלא לפרסם שום חומר בעל זכויות יוצרים, אלא אם כן, זכויות היוצרים הם שלך, או שיש לך את הסכמת בעל זכויות היוצרים. הודעות זבל (ספאם), הצפות, פרסומות , ומכתבי שרשרת גם לא מתאימים לפורום זה. למידע נוסף פנה אל הודעת חוקי הפורום בפורום "הכרזות וחוקים".

בעל האתר רשאי לערוך, לבטל ולשנות את חוקי התחרויות שבאתר. כמו-כן, הוא רשאי לפסול משתתפים אשר עברו על חוקי התחרות ו/או בגלל כל סיבה אחרת. בעל האתר ו/או שופטי התחרות רשאים לקבוע את הזוכה/ים בכל דרך שנראית להם, וכמו-כן לשנות את בחירתם בכל עת מכל סיבה.

בעל האתר רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

בעל האתר רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. בעל האתר יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור אשקלון.